“Unë votoj, unë vendos”, është një fushatë ndërgjegjësimi e cila synon edukimin dhe mobilizimin e votuesve me qëllim inkurajimin e komunitetit për të reaguar kundër votimit familjarë. Përmes kësaj nisme ne synojmë të mobilizojmë të rinjtë dhe gratë  e zonave rurale dhe informale, në zgjedhjet e ardhshme parlamentare të 23 qershorit 2013, për të zvogëluar dhe eliminuar fenomenin e votimit familjar apo në grup duke rritur kështu qytetarinë aktive dhe pjesëmarrëse. Kjo nisëm në disa zona rurale në qytetet e Tiranës, Shkodrës, Durrësit, Elbasanit, Vlorës dhe Korçës.

Objektivat tanë janë:

- Reduktimi i fenomenit të votimit familjar dhe në grup nëpërmjet edukimit dhe ngritjes së vetëdijes qytetare, se familja dhe votimi në grup është shkelje e të drejtave themelore të njeriut dhe ligjit;

- Rritja e pjesëmarrjes në votimet parlamentare të 23 qershorit 2013, e grave dhe të rinjve në zonat rurale të Shqipërisë;

- Edukimi i të rinjve (votues për herë të parë) dhe grave që votimi është një e drejtë që duhet të ushtrohet,  ky si element thelbësorë i demokracisë pjesëmarrëse;

- Rritja e interesit të aktorëve politikë për të promovuar pjesëmarrjen e grave dhe të rinjve në zgjedhje si votuesve dhe kandidatëve;

- Ndërgjegjësimi i të rinjve mbi rëndësinë e balancës gjinore në aspektet sociale dhe politike;

viewer 100logo_mjaftembassy logol.jpg Publikimi i këtij materiali është mbështetur financiarisht nga Programi i Granteve të Vogla i Komisionit për Demokraci i Ambasadës së SH.B.A.-së në Tiranë. Opinionet, gjetjet, konkluzionet dhe rekomandimet e shprehura në këtë botim janë të autor-it/ve dhe nuk përfaqësojnë domosdoshmërisht ato të Departamentit të Shtetit. United State Flag